Willemstad – In de avond van 4 september heeft dhr. Ilario, commissaris van het KPC, opgetreden in twee hotels met een lokale muziekgroep. Videobeelden van deze optredens kwamen op social media wat voor ophef zorgde in de gemeenschap. Er waren vragen of hij zich wel aan de Covid-maatregelen had gehouden en of de hotels wel een vergunning hiervoor hadden. Ook trad er een internationale band op bij één van de hotels. Op 10 september werd hij door de minister van Justitie geschorst en kreeg hij een toegangsontzegging. Gelet op de functie van dhr. Ilario binnen het Korps heeft de Procureur-generaal van het Openbaar Ministerie een feitenonderzoek door de Landsrecherche gelast.

Uit het onderzoek van de Landsrecherche is gebleken dat niet is vast komen te staan dat Ilario corona-maatregelen heeft overtreden gedurende zijn beide optredens. Ook is gebleken dat wanneer een hotel zelf een activiteit organiseert, er geen aanvullende of aparte vergunning is vereist voor optredens van lokale muziekgroepen, omdat ze beschikken over hotel- en horeca vergunningen die dit mogelijk maken. Ten slotte is uit het onderzoek gebleken dat Ilario geen deel uitmaakte van de internationale band.

Het feitenonderzoek is afgerond en er komt geen strafrechtelijk vervolg. Het is de minister die kan bepalen of Ilario zijn taken bij het KPC weer kan hervatten.